1

Informacja na temat miejsca publikacji sprawozdań finansowych Przedszkola Gminnego w Dukli

Sprawozdanie PG Dukla będzie umieszczane na BIP Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli (bip.zopo.dukla.pl) w zakładce sprawozdania finansowe.